TẠI SAO GDPR LÀ MỘT CƠ HỘI

Thay đổi quy định

Tất cả những điều này diễn ra theo đạo luật Bảo vệ Dữ liệu (Data Protection Act 1998 – DPA).

Có một mức độ nhầm lẫn về chọn tham gia hoặc chọn không tham gia để thu thập và sử dụng thông tin, nhưng so với các quy định mới nhất là Quy định về Bảo vệ Dữ liệu Tổng thể (GDPR).

Số lượng lớn các dữ liệu cá nhân có sẵn từ một số lượng lớn hơn các kênh, cùng với tiến bộ công nghệ.

Thêm vào đó thực tế là dữ liệu có thể được thu thập trong thời gian thực, với các khách hàng đưa ra quyết định ngay lập tức, làm cho các nhà tiếp thị quay cuồng với sự thiếu trung thành với bất kỳ thương hiệu nào.TẠI SAO GDPR LÀ MỘT CƠ HỘI

Vậy, những gì có thể làm để giúp các thương hiệu tiếp tục thành công trong thời đại kỹ thuật số này?

Tin tưởng vào dữ liệu

Với xu hướng công nghệ hiện đại ngày hôm nay, video và màn hình tương tác có thể được sử dụng để truyền tải thông điệp của bạn.

Nếu bạn muốn đăng tải thông tin những lưu ý khi mua bán nhà, sẽ tốt hơn nếu bạn chia sẻ video trực quan để khách hàng dễ tiếp cận thông tin hơn.

MyLife Digital đã phát triển giải pháp quản lý cá nhân của Consentric Permissions để giúp các tổ chức giải quyết vấn đề này chống lại GDPR.

Những điều cơ bản – bạn là ai, nơi bạn sống, chi tiết thanh toán, tuổi tác, sở thích của bạn.TẠI SAO GDPR LÀ MỘT CƠ HỘI

Đối với việc mua sắm thực phẩm, giống như  2 mẹo để bán nhà nhanh chóng, bạn cần đo lường thời gian cho những ngày nghỉ mà bạn muốn đi du lịch và khi nào bạn muốn đi du lịch.

Dữ liệu có giá trị. Quá trình chuyển đổi số bắt đầu với tính minh bạch. Đã đến lúc tạo ra nền kinh tế mới với dữ liệu cá nhân như đồng tiền và sự tin tưởng như là xếp hạng tín dụng.

Thay đổi quy định

GDPR đi một chặng đường dài để giải quyết vấn đề này, kiểm soát lại dữ liệu cá nhân cho công dân.

Nhưng có thể làm được nhiều điều hơn. Các nhà tiếp thị, mặc dù không hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc cung cấp GDPR trên toàn tổ chức.

Nhưng nó liên quan đến tất cả các phòng ban và bắt đầu trong phòng họp của hội đồng quản trị, phải chịu trách nhiệm về sự tham gia và giao tiếp với khách hàng tiềm năng và hiện tại.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *