Tại Seocoder, chúng tôi coi việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu.
Chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng thông tin cá nhân của bạn phụ thuộc vào bạn, vì vậy chúng tôi cố gắng hết sức để lưu trữ và xử lý các thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi một cách an toàn.

Chúng tôi coi sự tín nhiệm của bạn có giá trị cao nhất. Do đó, chúng tôi thu thập số lượng thông tin tối thiểu chỉ với sự cho phép của bạn và chỉ sử dụng thông tin này cho các mục đích dự định. Chúng tôi không cung cấp thông tin cho bên thứ ba mà bạn không biết.

Tại Seocoder chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo bảo vệ dữ liệu của bạn, bao gồm bảo mật dữ liệu kỹ thuật và thủ tục quản lý nội bộ cũng như các biện pháp bảo vệ dữ liệu vật lý. Đặc biệt chúng tôi đã phát triển một công nghệ mã hóa mạnh dựa trên Seocoder. Chúng tôi đã áp dụng Seocoder về các hệ thống và sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi phân biệt chúng tôi với các công ty khác.

Chúng tôi cố gắng để cải thiện cuộc sống của bạn bằng cách cung cấp cảm hứng và hấp dẫn kinh nghiệm kỹ thuật số. Để làm được điều này, uy tín của bạn là điều tối quan trọng và do đó chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
Cảm ơn bạn đã tiếp tục quan tâm và hỗ trợ.